Tinh hoa Du ký trên Tri Tân Tạp chí: 1941-1945/ Nguyễn Hữu Sơn, Trần Bá Dung s.t, tuyển chọn. - H.: Thanh niên Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam, 2021. - 395 tr.; 24 cm.

9786043342758 259.000đ


Việt Nam

Văn học hiện đại Nghiên cứu văn học

895.92232 / T312H