Phạm Công Luận

Sài Gòn: Chuyện đời của phố V/ Phạm Công Luận. - H.: Nxb. Hội Nhà văn Tp. HCM: Công ty TNHH MTV Sách phương Nam, 2018. - 349 tr.: ảnh; 21 cm.

Ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ về cuộc sống ở Sài Gòn trong thế kỷ 20 như nghệ thuật ẩm thực, nếp sinh hoạt của cư dân, đời sống văn hoá - nghệ thuật...

9786046840848 359.000đ


Thành phố Hồ Chí Minh

Văn hoá Đời sống

915.9779 / S103G