Raven, James

Lịch sử của sách = What is the History of the Book?/ James Raven; Đào Quốc Minh dịch; Nguyễn Tuấn Quang h.đ. - H.: Dân Trí Công ty Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn, 2021. - 360 tr.; 21 cm.

Thư mục tr.316-346

Trình bày sự ra đời và phát triển của sách, cũng như xã hội qua các giai đoạn: Thời đại sách cuộn, sách lật trang thời trung cổ, từ chép tay đến đúc chì, sách thời kì phục hưng, xuất bản thời kì trưởng thành, thời đại hàng tiêu dùng...

9786043311853 179.000đ

Sách Lịch sử

002.09 / L302S