Naifeh, Steven

Van Gogh/ Steven Naifeh, Gregory White Smith; Dịch: Ngô Đức Trung, Vũ Đình Thắng,...; Phạm Diệu Hương h.đ. - H.: Dân Trí Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam, 2021. - 1296 tr.; 24 cm. + Tập thư của Van Gogh.

Tên sách ngoài bìa: Van Gogh: The Life

Giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp của họa sĩ Van Gogh

9786043145960 798.000đ


Vincent Van Gogh Hoạ sĩ --Hà Lan--1853-1890

Tiểu sử

759.9492 / V105G