Phong hóa thời hiện đại: (Record no. 25532)

000 -Trường điều khiển
01464 a2200301 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20210617122228.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
210617b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786043061420
Giá tài liệu 235.000đ
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Quy tắc mô tả ISBD
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 895.922090032
Chỉ số Cutter PH431H
245 ## - Nhan đề chính
Nhan đề chính Phong hóa thời hiện đại:
Phần còn lại của nhan đề Tự Lực văn đoàn trong tình thế thuộc địa ở Việt Nam đầu thế kỷ 20/
Thông tin trách nhiệm Đoàn Ánh Dương, Phùng Kiên,...
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản H.:
Nhà xuất bản Nxb. Hội Nhà văn
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nhà xuất bản Công ty Cổ phần Sách Tao Đàn,
Năm xuất bản 2020.
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 364 tr.:
Minh họa, phụ bản ảnh, bảng;
Kích thước, khổ cỡ 24 cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Hiểu Việt Nam
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc Thư mục: tr. 337-364
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Gồm các bài viết nghiên cứu về tầm quan trọng của Tự lực văn đoàn trong bối cảnh giao lưu văn hóa Đông - Tây, thuộc địa - chính quốc, truyền thống - hiện đại trong tình thế thuộc địa ở Việt Nam đầu thế kỷ 20 và ảnh hưởng rộng rãi tới đời sống văn hóa - xã hội - chính trị ở Việt Nam lúc đương thời và sau này
610 ## - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Tên tập thể
Tên tập thể hoặc tên pháp quyền Tự lực văn đoàn
651 ## - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Nghiên cứu văn học
700 ## - Tiêu đề bổ sung -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Mai Anh Tuấn
Thông tin trách nhiệm Tác giả
700 ## - Tiêu đề bổ sung -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Nguyễn Mạnh Tiến
Thông tin trách nhiệm Tác giả
700 ## - Tiêu đề bổ sung -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Martina Thucnhi Nguyen
Thông tin trách nhiệm Tác giả
700 ## - Tiêu đề bổ sung -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Đoàn Ánh Dương
Thông tin trách nhiệm Tác giả
700 ## - Tiêu đề bổ sung -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Phùng Kiên
Thông tin trách nhiệm Tác giả
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
Holdings
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
          Thư viện Nguyễn Văn Hưởng Thư viện Nguyễn Văn Hưởng On Display 17/06/2021 Nguồn mua bổ sung 1 895.922090032 PH431H SA00012022 05/07/2021 25/06/2021 235000.00 17/06/2021 Sách