Ngồi tù khám lớn: (Record no. 25533)

000 -Trường điều khiển
00796nam a22002298a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20210617143435.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
210617b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786049674310
Giá tài liệu 98.000đ
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Quy tắc mô tả ISBD
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 895.92232
Chỉ số Cutter NG452T
100 1# - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Phan Văn Hùm
245 10 - Nhan đề chính
Nhan đề chính Ngồi tù khám lớn:
Phần còn lại của nhan đề Ký sự/
Thông tin trách nhiệm Phan Văn Hùm.
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản H.:
Nhà xuất bản Nxb. Hội Nhà văn
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nhà xuất bản Công ty Cổ phần sách Tao Đàn,
Năm xuất bản 2018.
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 255 tr.;
Kích thước, khổ cỡ 21 cm.
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Viết về hội kín Nguyễn An Ninh (1900-1943), thực chất chế độ lao tù thực dân pháp áp đặt ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng
651 ## - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Văn học hiện đại
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Kí sự
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
Holdings
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
          Thư viện Nguyễn Văn Hưởng Thư viện Nguyễn Văn Hưởng On Display 17/06/2021 Nguồn mua bổ sung   895.92232 NG452T SA00012023 17/06/2021 98000.00 17/06/2021 Sách