Khai nguyên rồng tiên: (Record no. 25534)

000 -Trường điều khiển
01139 a2200241 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20210617160824.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
210617b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786043194746
Giá tài liệu 235.000đ
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Quy tắc mô tả ISBD
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 959.702
Chỉ số Cutter KH103N
100 ## - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Nguyễn Mạnh Tiến
245 ## - Nhan đề chính
Nhan đề chính Khai nguyên rồng tiên:
Phần còn lại của nhan đề Biên khảo/
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến.
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản H.:
Nhà xuất bản Nxb. Hội Nhà văn
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nhà xuất bản Công ty Cổ phần Sách Tao Đàn,
Năm xuất bản 2021.
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 343 tr.;
Kích thước, khổ cỡ 24 cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Hiểu Việt Nam
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Lịch sử Đại Việt khoảng từ khởi nghĩa Lam Sơn đến nhà Lê đến hưng thịnh dưới thời Thánh Tông trong cái nhìn từ núi. Cuốn sách cung cấp các dẫn liệu dân tộc học lịch sử về sự trôi nổi của huyền thoại rồng tiên trong cộng đồng Việt - Mường - Thái, đồng thời thử chú giải cho các sự kiện Đại Việt sử ký toàn thư theo cái nhìn tộc người.
651 ## - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Lịch sử phong kiến
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Dân tộc học
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
Holdings
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
          Thư viện Nguyễn Văn Hưởng Thư viện Nguyễn Văn Hưởng On Display 17/06/2021 Nguồn mua bổ sung   959.702 KH103N SA00012041 17/06/2021 235000.00 17/06/2021 Sách