Khuyến học: (Record no. 25543)

000 -Trường điều khiển
01143aam a22002538a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20210617144213.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
210617b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786047773930
Giá tài liệu 150.000đ
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Quy tắc mô tả ISBD
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
Mã ngôn ngữ tài liệu gốc jpn
082 04 - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 370.952
Chỉ số Cutter KH527H
100 1# - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Fukuzawa Yukichi
245 10 - Nhan đề chính
Nhan đề chính Khuyến học:
Phần còn lại của nhan đề Hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản/
Thông tin trách nhiệm Fukuzawa Yukichi; Phạm Hữu Lợi dịch.
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản H.:
Nhà xuất bản Thế giới
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nhà xuất bản Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam,
Năm xuất bản 2020.
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 245 tr.;
Kích thước, khổ cỡ 21 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 学問のすすめ
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Đề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn, về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới... nhằm xây dựng một nền học vấn của người Nhật dưới thời Minh Trị
651 #7 - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Nhật Bản
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Khuyến học
700 1# - Tiêu đề bổ sung -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Phạm Hữu Lợi
Thông tin trách nhiệm Dịch
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
Holdings
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
          Thư viện Nguyễn Văn Hưởng Thư viện Nguyễn Văn Hưởng On Display 17/06/2021 Nguồn mua bổ sung   370.952 KH527H SA00012025 17/06/2021 150000.00 17/06/2021 Sách