Các Ty độc quyền thuốc phiện và muối ở Đông Dương/ (Record no. 25546)

000 -Trường điều khiển
01395 a2200241 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20210618165216.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
210617b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786043081589
Giá tài liệu 259.000đ
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Quy tắc mô tả ISBD
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
Mã ngôn ngữ tài liệu gốc fre
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 301.0957
Chỉ số Cutter C101T
100 ## - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Dumarest, Jacques
245 ## - Nhan đề chính
Nhan đề chính Các Ty độc quyền thuốc phiện và muối ở Đông Dương/
Thông tin trách nhiệm Jacques Dumarest; Nguyễn Thừa Hỷ dịch.
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản H.:
Nhà xuất bản Khoa học Xã hội,
Năm xuất bản 2020.
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 238 tr.;
Kích thước, khổ cỡ 24 cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Bộ sách Ký ức Đông Dương
500 ## - Phụ chú chung
Tên sách gốc: Les monopoles de l'Opium et du sel en Indochine
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Lịch sử trồng thuốc phiện, tập quán, sử dụng và ứng xử với nó của chính quyền Đông Dương, cũng như một số nước ở Đông Nam Á. Bên cạnh góc độ kinh tế - xã hội của thuốc phiện, tác giả cũng đề cập đến khía cạnh đạo đức. Những chương sách viết về nghề làm muối lại đề cập đến quá trình mở rộng khai thác kinh doanh muối của các công ty tư bản cũng như ý nghĩa kinh tế - xã hội của mặt hàng thiết yếu này với cuộc sống người Việt Nam thời thuộc địa.
651 ## - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Đông Dương
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Xã hội
700 ## - Tiêu đề bổ sung -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Nguyễn Thừa Hỷ
Thông tin trách nhiệm Dịch
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
Holdings
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
          Thư viện Nguyễn Văn Hưởng Thư viện Nguyễn Văn Hưởng On Display 17/06/2021 Nguồn mua bổ sung   301.0957 C101T SA00012042 17/06/2021 259000.00 17/06/2021 Sách