Từ tốt đến vĩ đại: (Record no. 25690)

000 -Trường điều khiển
01312aam a22002658a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20210630150717.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
210630b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786041157156
Giá tài liệu 115.000đ
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Quy tắc mô tả ISBD
041 1# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
Mã ngôn ngữ tài liệu gốc eng
082 04 - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 658.4
Chỉ số Cutter T550T
100 1# - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Collins, Jim
245 10 - Nhan đề chính
Nhan đề chính Từ tốt đến vĩ đại:
Phần còn lại của nhan đề Tại sao một số công ty đạt bước nhảy vọt... còn các công ty khác thì không?/
Thông tin trách nhiệm Jim Collins; Trần Thị Ngân Tuyến dịch.
250 ## - Thông tin lần xuất bản
Lần xuất bản In lần thứ 35.
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Tp. HCM:
Nhà xuất bản Trẻ,
Năm xuất bản 2020.
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 441 tr.:
Minh họa, phụ bản minh hoạ;
Kích thước, khổ cỡ 21 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Tên sách tiếng Anh: Good to great
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc Phụ lục: tr. 360-441
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Tổng quan về các khái niệm cũng như quá trình xây dựng nền tảng, đột phá qua ba giai đoạn: con người kỷ luật, tư tưởng kỷ luật, hành động kỷ luật - thể hiện toàn bộ quá trình đi lên từ tốt đến vĩ đại trong ngành quản trị kinh doanh, làm rõ thêm các khía cạnh trong việc xây dựng và thực thi chiến lược quản trị
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Bí quyết thành công
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Doanh nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Quản trị kinh doanh
700 1# - Tiêu đề bổ sung -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Trần Thị Ngân Tuyến
Thông tin trách nhiệm Dịch
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
Holdings
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
          Thư viện Nguyễn Văn Hưởng Thư viện Nguyễn Văn Hưởng Kho tiếng Việt 30/06/2021 Nguồn mua bổ sung   658.4 T550T SA00012085 30/06/2021 30/06/2021 Sách