Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jörai Đông Dương/ (Record no. 26033)

000 -Trường điều khiển
01336aam a22002658a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20210723161806.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
210723b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786049438905
Giá tài liệu 268.000đ
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Quy tắc mô tả ISBD
041 1# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
Mã ngôn ngữ tài liệu gốc fre
082 04 - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 305.89922
Chỉ số Cutter P000M
100 1# - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Dournes, Jacques
245 10 - Nhan đề chính
Nhan đề chính Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jörai Đông Dương/
Thông tin trách nhiệm Jacques Dournes; Nguyên Ngọc dịch.
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản H.:
Nhà xuất bản Tri thức
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nhà xuất bản Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam,
Năm xuất bản 2018.
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 650 tr.:
Minh họa, phụ bản hình vẽ;
Kích thước, khổ cỡ 21 cm.
490 0# - Thông tin tùng thư
Tủ sách Tây Nguyên
500 ## - Phụ chú chung
Tên sách tiếng Pháp: Pötao, une théorie du pouvoir chez les Indochinois Jörai
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Nghiên cứu về vấn đề chính trị của người Giarai và Pötao của người Giarai cũng như sự vận hành của quyền lực giữa những tộc người khác nhau ở khu vực Tây Nguyên nói chung trong tất cả chiều sâu lịch sử-văn hóa của nó, và từ đó hành động đúng trên vùng đất và người này, ở bất cứ lĩnh vực nào, trong bất cứ thời gian và hoàn cảnh nào
651 #7 - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Tây Nguyên
651 #7 - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Dân tộc Gia Rai
700 0# - Tiêu đề bổ sung -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Nguyên Ngọc
Thông tin trách nhiệm Dịch
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
Holdings
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
          Thư viện Nguyễn Văn Hưởng Thư viện Nguyễn Văn Hưởng On Display 23/07/2021 Nguồn mua bổ sung   305.89922 P000M SA00012181 23/07/2021 268000.00 23/07/2021 Sách