Gia hạn tài liệu

[Published date: 09/10/2019]

- Thời hạn mượn: 14 ngày.

- Chính sách gia hạn: mỗi tài liệu được gia hạn tối đa 02 lần với thời gian là 7 ngày/lần. Độc giả có thể gia hạn online bằng cách đăng nhập vào tài khoản OPAC.

- Chính sách tiền phạt:

o Phạt quá hạn (nếu đến hạn mà độc giả không trả sách hoặc không gia hạn): 10.000đ/ ngày.

o Làm hỏng tài liệu (hỏng ở mức độ không nghiêm trọng, vẫn có thể phục hồi được): 50.000đ/ quyển.

o Làm mất tài liệu (hoặc hỏng ở mức độ nghiêm trọng):

• Trường hợp bạn đọc tự mua đền cho thư viện: Bạn đọc gửi lại sách cho thư viện trong khoảng thời gian không quá 30 ngày với sách tiếng Việt, 60 ngày đối với sách nước ngoài.

• Trường hợp bạn đọc muốn thư viện mua hộ:

Nếu tài liệu có thể mua được: Sách tiếng Việt: Giá bìa + 50.000đ; Sách nước ngoài: Giá bìa + chi phí đặt hàng và vận chuyển từ nước ngoài

Nếu tài liệu không thể mua được: Đối với sách tiếng Việt thì số tiền phạt = số trang sách x 3.000đ; đối với sách nước ngoài thì số tiền phạt = số trang sách x 5.000đ.

LIBRARY SERVICES