Nội quy thư viện

[Published date: 06/02/2020]

NỘI QUY THƯ VIỆN

Bạn đọc hãy cùng chúng tôi bảo quản tốt sách báo, tài liệu, hiện vật; không viết, vẽ, cắt xén, làm rách hoặc đánh dấu vào sách báo, tài liệu.

Giữ gìn trật tự, vệ sinh, không hút thuốc, không mang đồ ăn, chất dễ cháy nổ vào phòng đọc, không làm ảnh hưởng tới bạn đọc xung quanh.

Thực hiện đúng quy trình mượn-trả sách của Thư viện Nguyễn Văn Hưởng. 

                                                                                        Hà Nội, ngày 15/10/2019

                                                                                             Giám đốc Thư viện.

Events

NEW BOOK