Tư vấn hỗ trợ thông tin

[Published date: 09/10/2019]

Thư viện sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn đọc về kiến thức tổng quát, sách báo, tài liệu tham khảo và các thắc mắc khác liên quan đến thư viện. Để được giải đáp, bạn đọc vui lòng liên hệ với thư viện qua các kênh sau:

- Liên hệ trực tiếp với thủ thư 

- Facebook: https://www.facebook.com/thuviennguyenvanhuong

- Email: info@nvhlibrary.org.vn

LIBRARY SERVICES