Library Services


Library rules and procedures

NVH library membership registration and policies

Quy trình mượn - trả sách

Dịch vụ áp dụng cho tất cả độc giả đã làm thẻ thư viện và đóng phí đặt cọc mượn tài liệu 650.000đ.

Gia hạn tài liệu

Bạn đọc có thể đăng nhập OPAC và gia hạn trực tuyến.

Tư vấn hỗ trợ thông tin

Thư viện sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn đọc về kiến thức tổng quát, sách báo, tài liệu tham khảo và các thắc mắc khác liên quan đến thư viện.

Đặt mượn tài liệu

Áp dụng đối với các tài liệu được phép đặt mượn của Thư viện

Đọc tại chỗ

Dịch vụ dành cho tất cả các độc giả đã đăng ký làm thẻ thư viện.

Events

NEW BOOK