Refine your search

Danh sách 10 tài liệu được ghi mượn nhiều nhất trong những tháng gần đây.
Nhan đề Item type Ghi mượn  
Pol Pot: Mổ xẻ một cơn ác mộng:

Short, Philip - Chính trị Quốc gia - Sự thật, H.: 2020 - 643 tr.; 24 cm.

Kiểu tài liệu Sách Ghi mượn: 2 Đặt mượn
Khát vọng Việt:

Đỗ Cao Bảo - Thế giới | Công ty Sách Thái Hà, H.: 2020 - 447 tr.; 24 cm.

Kiểu tài liệu Sách Ghi mượn: 1 Đặt mượn
Biên niên ký chim vặn dây cót/

Haruki Murakami - Nxb. Hội Nhà văn | Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, H.: 2020 - 719 tr.; 24 cm.

Kiểu tài liệu Sách Ghi mượn: 1 Đặt mượn
Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi/

Cửu Bả Đao - Nxb. Hội Nhà văn | Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, H.: 2020 - 305 tr.; 21 cm.

Kiểu tài liệu Sách Ghi mượn: 1 Đặt mượn
Cuộc săn cừu hoang/

Haruki Murakami - Văn học | Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, H.: 2020 - 442 tr.; 21 cm.

Kiểu tài liệu Sách Ghi mượn: 1 Đặt mượn
Hannibal/

Harris, Thomas - Nxb. Hội Nhà văn | Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, H.: 2020 - 425 tr.; 24 cm.

Kiểu tài liệu Sách Ghi mượn: 1 Đặt mượn
Lại thằng nhóc Emil!/

Lindgren, Astrid - Nxb. Hội Nhà văn | Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, H.: 2020 - 359 tr.: 21 cm.

Kiểu tài liệu Sách Ghi mượn: 1 Đặt mượn
Em làm ơn im đi, được không?:

Carver, Raymond - Nxb. Hội Nhà văn | Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, H.: 2016 - 338 tr.; 21 cm.

Kiểu tài liệu Sách Ghi mượn: 1 Đặt mượn
Down and out in Saigon :

Cherry, Haydon, - Yale University Press, New Haven : | London : 2019 - xviii, 259 pages : 25 cm.

Kiểu tài liệu Sách Ghi mượn: 1 Đặt mượn
The great Hanoi rat hunt :

Vann, Michael G., - Oxford University Press, New York : 2019 - xvii, 263 pages : 26 cm.

Kiểu tài liệu Sách Ghi mượn: 1 Đặt mượn